Tanımı:

Arıların gelişmeleri, hastalıklardan korunmaları ve Kovanlardan yüksek verim elde etmek için, dengelenmiş Vitamin kombinasyonudur.

Bilesimi:

100 gr. içinde:
Vitamin A …………………………………………………………… 180.000 I.U.
Vitamin D3 ……………………………………………………………. 27.000 I.U.
Vitamin  E ………………………………………………………………….. 28 I.U.
Vitamin B1 ………………………………………………………………….. 20 Mg.
Vitamin B2 ………………………………………………………………….. 80 Mg.
Vitamin B6 ………………………………………………………………….. 20 Mg.
Vitamin B12 ……………………………………………………………….. 0.1 Mg.
Vitamin  C ………………………………………………………………… 300 Mg.
Vitamin K3 ………………………………………………………………… 150 Mg.
Niacin ………………………………………………………………………. 240 Mg.
Ca-d-Pantothenate …………………………………………………….. 120 Mg.

Kullanım Alanı:

* Sağlıklı kovanlardan daha fazla bal elde etmek için.
* Kovanların nakillerinde stressi önlemek maksadıyla.
* Kışın koloni sağlığını korumak amacıyla,
* Yeni kurulacak arı ailesinde (Kolonilerinde) arıların daha sağlıklı gelişmeleri için.
* Ana arının çoğalma süresinde,
* Oğul yetiştirmelerinde, ayrılan kolonilerin bal özü stoklarında,
* Oğul arı kolonilerinin nakilleri sırasında,
* Avrupa Yavru Çürüklüğü (Streptococcus pluton) ve Nosema (Nosema Apis) gibi hastalıklarından korunmak ve hastalık süresini kısaltmak için kullanılır.

Vitamix-Formula 100qr