Farmakolojik etki
Trimerazinin bir parçası olan aktif bileşenler sinerjistik bir etki sergiler ve hayvanların bulaşıcı hastalıklarına neden olan çok çeşitli gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalar üzerinde belirgin bir antibakteriyel etkiye sahiptir. Oral olarak uygulandığında, ilaç hızla kan dolaşımına emilir ve tüm organlara ve dokulara nüfuz eder. Kandaki maksimum antibakteriyel konsantrasyon, ilacın uygulanmasından 3 ila 4 saat sonra gözlenir ve 12 saat boyunca terapötik seviyede tutulur. Trimerazin esas olarak idrarla atılır.

Endikasyonları
Trimerazin, çift hayvanlara genitoüriner sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem hastalıkları ve patojenleri ilaca duyarlı diğer hastalıklar için reçete edilir.

Trimerazin 270 tabletka