BİLEŞİMİ

Teknotil 200 Enjeksiyonluk Çözelti'nin ml'sinde 200 mg tilozin baz içerir.

 

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

Sığır, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu tüm enfeksiyonların kullanıldığı kullanılır.

- Solunum yolları enfeksiyonları, (pleuropnömoni, trakeobronşit, tonsillit)

- Gastrointestinal sistem enfeksiyonları (difteri, diyare)

- Ürogenital sistem enfeksiyonları (metrit, endometrit, akut mastitis, leptospirozis)

- Yumuşak doku enfeksiyonlarında, (otitis eksterna, çatal çürüğü - nekrotik pododermatit, piyojenik dermatit)

- Ayrıca viral hastalıkların tilozine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır.

Teknotil 200 100ml