BİLEŞİMİ

Açık kırmızı, kırmızı renkli, berrak görünümlü bir çözelti olan Teknosol-B12 Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 100 mg butafosfan (17.30 mg fosfora eşdeğer) ve 0.05 mg vitamin B12 (siyanokobalamin) içerir.

 

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

Sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde;

İlkbaharda görülen fosfor yetmezlik sendromlarında [sığırlarda yerinden kalkamama, iştahsızlık, kronik indigesyon (hazım bozuklukları) veya ön mide dolgunluğu, beslenme bozukluğu, süt veriminin düşmesi, asabi belirtiler vs. gibi semptomlar],

Güç doğumlardan sonra, iyileşme esnasında görülen yorgunluk ve güçsüzlük hallerinde,

Yeni doğan hayvanlardaki halsizlik, ayakta duramama, gelişme geriliği, hareket bozuklukları, iskelet ve eklem bozukluklarında,

Düzensiz beslenme durumlarında,

Fosfor eksikliğinden kaynaklanan pika durumlarında,

Karşılaşılan başlıca fosfor eksiklikleri ve buna bağlı olarak gelişen osteomalasi ve raşitizm olguları, sinir sistemi bozuklukları, kasiyum-fosfor dengesi bozuklukları, kemik kırıklarında kallus oluşumunu teşvik etmek ve kemik metabolizması bozukluklarında (D vitamini preparatları ile birlikte)

Genel düşkünlük (aşırı yorgunluk, zayıflama, halsizlik), nekahat hallerinde, genel durumu desteklemek amacıyla,

Hızlı gelişme ve büyüme dönemindeki gençler ile yüksek verimli hayvanlarda çok yönlü fosfor gelişmesinin karşılanması amacıyla,

Süt ineklerinde görülen hipofosfotemi ve hipokalsemi durumlarında kalsiyum tedavisini destekleyici olarak,

Döl verimi bozukluklarında (gıdaya bağlı ve etkin maddenin eksikliği ya da yokluğundan kaynaklanan infertilizasyon),

Derinin, kemiklerin ve kasların sağlıklı gelişimi için güçlendirici olarak, bilhassa köpek ve kürk hayvanları yavrularında gelişmeyi kamçılamak üzere,

İş, çeki ve koşu hayvanlarının verimlerini artırmak üzere,

Paraziter ve sekunder anemi durumlarında destekleyici olarak,

Atların lumbagosunda kalsiyum tedavisine ek olarak,

Kronik hastalıklar ve kronik metabolizma bozukluklarında destekleyici olarak,

Kalsiyum, fosfor ve magnezyum metabolizması bozukluklarından ileri gelen parezis ve tetanilerin tedavisinde (kalsiyum ve magnezyum preparatları ile birlikte) kullanılır.

Teknosol B12 (100ml, 50ml)