BİLEŞİMİ

Renksiz veya soluk sarı renkli bir çözeltidir. 1 ml’de 200 mg toldimfos sodyum (sodium-4-dimethylamino-2-methylphenyl-phosphate) içerir. Etken maddenin organik olarak bağlanmış fosfor oranı %14’tür.

 

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

Sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde karşılaşılan başlıca fosfor eksiklikleri ve buna bağlı olarak gelişen osteomalasi ve raşitizm olguları, sinir sistemi bozuklukları, kasiyum-fosfor dengesi bozuklukları, genel düşkünlük halleri ve ruminantlarda sıklıkla karşılaşılan hipofosfatemi olgularının sağaltımında kullanılır. Hızlı gelişme ve büyüme dönemindeki gençler ile yüksek verimli hayvanlarda çok yönlü fosfor gelişmesinin karşılanması amacıyla, özellikle süt inekleri ve aşırı fosfor atımı gerçekleşen hastalık hallerinde karşılaşılan hipofosfatemi olgularında, ayrıca, genel durumu desteklemek amacıyla, döl verimi bozukluklarında, nekahat hallerinde, kalsiyum ve magnezyum metabolizması bozukluklarında kullanılan etkili bir fosfor kaynağıdır.

Metafos