Farmakolojik etki.

İlacın antibakteriyel etkisi, antibiyotik bileşiminde bulunan etkilere bağlıdır. Sefalosporinler grubundan sefaleksin, gram pozitif mikroorganizmalara karşı aktiviteye sahiptir. Aminoglikozit grubundan gentamisin, çok çeşitli gram negatif mikroorganizmalara karşı bakterisidal bir etkiye sahiptir ve sefaleksin etkisini tamamlar. Dolgu maddesinin yapısı nedeniyle, intrakisternal uygulamadan sonra, patojenik mikroorganizmalar üzerinde bir etki sağlayan meme bezine hızla dağıtılır. Pratik olarak meme bezinden vücudun organlarına ve dokularına emilmez, vücutta biyotransformasyona uğramaz ve esas olarak sütle değişmeden formda atılır. Sığır ve küçük sığırlarda mastite neden olan bakterilere karşı aktif: Streptococcus, Staphylococcus, E. coli,

Endikasyonları.

Sığır ve küçük sığırlarda mastitis tedavisi.

Mastilex 10ml