FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Levamizol, sığır, koyun, keçi, domuz ve köpeklerde parazit yapan gastrointestinal sistemin ve akciğerlerin nematodlarına karşı nematodisidal bir etki gösterir. İlacın etki mekanizması, nematodlarda enerji metabolizmasının ihlali, fumarat redüktazın inhibisyonudur ve bu da parazitin ölümüne yol açar. Parenteral uygulamadan sonra levamizol hızla emilir, ilacın maksimum konsantrasyonu 30 dakika sonra organlarda ve dokularda elde edilir ve 6 ila 9 saat boyunca terapötik seviyede kalır. Levamizol vücuttan esas olarak idrarla, kısmen dışkı ile atılır. İlaç, sıcak kanlı hayvanlar için orta derecede toksik olan bileşiklere aittir (GOST 12.1.007-76'ya göre tehlike sınıfı 3), terapötik bir dozda embriyotoksik, teratojenik ve mutajenik etkilere sahip değildir.

ENDİKASYONLAR

Dictiocaulosis, hematosis, ostertagia, trichostrongiasis, cooperiosis, nematodirosis, özofagostomiasis, bunostomiasis, sığır, koyun ve keçilerin strongiloidozu . Ascaridosis, özofagostomiasis, trikosefali, strongyloidosis, chiostrongilosis, domuzların metastrongilosisi . Toksokariyazis, toksaskaridoz ve köpeklerin ankilostomozu

Levomizol% 10 100ml