BİLEŞİMİ

Renksiz, berrak ve steril bir çözelti olup, her ml’sinde 100 mg ketoprofen içerir.

 

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

Sığır ve atlarda antienflamatuar, analjezik ve antipiretik amaçla;

Tendo, iskelet – kas sistemi ağrıları, yangılı durumları ve romatizmal bozukluklarında, aseptik eklem yangılarında (atlarda travmatik arthritis – synovitis, tendinitis, osteochondritis dissecans, osselets, laminitis, yumuşak doku şişlikleri, operasyon sonrası yangılarında ve çeşitli sebeplere bağlı kolik vakalarında ağrının azaltılmasında, aynı zamanda uveitis, keratitis ve travmatik kornea ülserasyonu gibi okuler inflamasyonların tedavisi için de),

Yüksek ateş ile birlikte seyreden solunum sistemi enfeksiyonları ve diğer ateşli hastalıklarda; antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak,

Endotoksik şoklarda akut yangının giderilmesi amacıyla,

Kolibasilloz, pneumoni ve kronik obstruktif solunum sistemi hastalıklarıyla ilgili akut inflamasyonların kontrolü, akut sığır pulmoner amfizemi (Fog fever), akut mastitis, meme ödemi tedavilerinde ek olarak,

Sindirim sistemi bozukluklarından kaynaklanan ağrı ve sancılarda kullanılır.

Ketojezik