BİLEŞİMİ

Berrak, renksiz, steril bir çözelti olan Kafemet Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 250 mg kafein ve koruyucu olarak sodyum benzoat içerir.

 

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

Merkezi sinir sisteminin ve özellikle de solunum merkezinin uyarılması gereken bütün durumlarda uyarıcı olarak kullanılır. Kollaps, zafiyet ve felç hallerinde, morfin, kloroform ve alkol gibi narkotikler ile sedatif maddelerle olan zehirlenmelerde, her çeşit akut ve kronik kalp yetersizliklerinde, akciğer ödemlerinde kalbi uyarıcı olarak kullanılır. Bu amaçla bazen, kardiyotonik glikozidlerle birleştirilir. İdrar miktarını artırması nedeniyle, bilhassa asites olaylarında, ya tek başına ya da diğer diüretikler veya kalp glikozidleriyle birleştirilerek kullanılır.

Kafemet