Kullanım endikasyonları.
Aşağıdaki hastalıklarda sığır ve küçük sığırların
çiğnemesi için : • trematodozlar (akut ve kronik fasioliyaz, dikroselyoz, paramphistomidoz);
• gastrointestinal sistemin nematodozları (hematoz, bunostomiyaz, özofagostomiyaz, nematodiroz, ostertagia, tuhafiyoz, kooperiosis, strongiloidoz, trikhostrongiaz, trikofoshaloz, neoaskaridoz);
• akciğer nematodozları (dikotokaüloz, protostrongilosis, mullerosis, sistokauloz)
• cestodozlar (moniesiosis, avitellinoz, tizaniesiosis).

Helmicide 100 tabletka