BİLEŞİMİ

Her ml'de 10 mg flumetrin içeren sarımsı - koyu kahve, kızıl renkli bir çözeltidir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

Sığır ve koyunlarda, olgun ve gelişme dönemindeki tek ve çok konakçılı keneler (Boophilus spp., Hyalomma spp., Rhipicephalus spp., Ixodes ricinus, Amblyomma spp., Dermacentor emupius lemniuspius vepius lemnius uppiemuspius bibliotida) bovis, B. ovis, Melophagus ovinus), ısırıcı sinekler ve psoroptes uyuzu (Psoroptes ovis) bağlı enfestasyonların ve köpeklerde demodex uyuzu etkenine enfestasyonların tanülanıledın

 

Flutron (500ml, 100ml)