BİLEŞİMİ

Renksiz ve berrak bir çözelti olup, her ml’sinde 50 mg fluniksin baza eşdeğer fluniksin meglumin içerir.

 

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

Antipiretik, analjezik ve non-narkotik etkileri olan non-steroidal antienflamatuar olup, başlıca, atlarda kolik ile ilgili ağrılar ve inflamasyonun hafifletilmesi amacıyla, sığırlarda enfeksiyöz hastalıklara bağlı akut inflamasyonun kontrolünde kullanılır. Sığırlarda, atlarda ve köpeklerde ayrıca;

Tendo, iskelet – kas sistemi ağrıları, yangılı durumları ve iç organların düz kas spazmlarından kaynaklanan ağrı ve sancıların sağaltımında kullanılır.

Kan ve dokulardaki laktik asit miktarını azaltıp kan basıncının düşmesini engelleyerek kalbe venöz dönüşü iyileştirir ve damar endotel hücrelerindeki hasarı azaltır.

Kolibasilloz, pneumoni ve kronik obstruktif solunum hastalıklarıyla ilgili akut inflamasyonların kontrolü, akut sığır pulmoner amfizemi (fog fever), akut mastitis tedavilerinde de ek olarak kullanılır.

Flumeglin