BİLEŞİMİ

Berrak, renksiz veya soluk sarı renkli bir çözelti olan Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti, ml'sinde 50 mg diklofenak sodyum içerir.

 

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

At ve sığırlarda antienflamatuar, analjezik ve antipiretik tedavi amacı ile kullanılır. Başlıca kullanım alanları; analjezik olarak her türlü ağrı ve sancılarda, travma sonrası ortaya çıkan yangı veya romatizmal yangı (sekunder bakteriyel enfeksiyonların karıştığı veya karışmadığı) ve dejenerasy; tendo, iskelet - kas sistemi ağrıları, yangılı durumlarında (tendinit, tendovajinit, artrit, poliartrit, miyozit, laminit, desmitis, lumbago vs.), pnömoni

Dijezik