Bileşimi ve salım şekli
Çözelti harici kullanım için aerosol formundadır. Aktif bileşenler olarak 25 mg kloramfenikol ve 1 mg centiyana menekşesinin yanı sıra yardımcı bileşenler içerir. İlaç, 200 ml'lik alüminyum aerosol şişelerinde salınır.

Farmakolojik etki
İlacın bir parçası olan kloramfenikol, geniş bir etki spektrumuna sahip bakteriyostatik antibiyotiklere atıfta bulunur. Gentian violet, zayıf bir antifungal ve antimikrobiyal etkiye sahip antiseptik bir boyadır. Etki mekanizması, kloramfenikol centiyana menekşesinin mikroorganizma üzerindeki kombine etkisidir. Kloramfenikol, bakteriyel 50S ribozom alt biriminin protein sentezini inhibe eder ve gentian violet, mikrobiyal hücre nükleoproteinlerinin asit gruplarına etki eder.

Chemi Sprey 200ml