BİLEŞİMİ

Açık sarı renkli, berrak bir çözelti olan Calject 50 Enjeksiyonluk Çözelti’nin her 100 ml’si;

Kalsiyum glukonat                    45 g

Kalsiyum glukonolaktobiyonat      2 g

Kalsiyum asetat                          3.7 g

Magnezyum hipofosfit                 3 g

Borik asit                                    9 g içerir.

 

100 ml Calject 50 Enjeksiyonluk Çözelti, 5 g elementsel kalsiyum içerir.

 

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

Sığır, at, koyun ve keçilerde başlıca kalsiyum, magnezyum ve fosfor eksikliğinin neden olduğu hastalıkların tedavisi ve korunmasında kullanılır.

Süt humması (dana humması, paresis puerperalis), gebelik toksemisi, gebelik anında şekillenen metabolik dengesizliklerde,

Kısraklarda laktasyon tetanisi, gebe inek ve koyunlarda transit tetanisi, ineklerde doğum öncesi ahır tetanisi, çayır tetanisi, parezis, parapleji ve çeşitli ağır enfeksiyonlar ve operasyonlar sonucu şekillenen tetanilerde,

Raşitizm, osteomalasi, çeşitli kemik ve eklem bozuklukları, genç hayvanlardaki büyüme bozukluklarında, kırık kemiklerin kaynamasının çabuklaştırılmasında,

Vasküler hastalıklarda; iç kanamalar, yaralanmalar, burun kanaması ve kanama ile seyreden diğer bütün hastalıklarda kanı durdurmak amacı ile, ineklerde doğum sonrası hemoglobinüride,

Tüm alerjik hastalıklarda; arpalama (laminitis, furbür), ürtiker (kurdeşen), serum hastalığı, anazark (morbus makulozus), anafilaktik şok ve alerjik meme ödemleri gibi,

Zehirlenme olaylarında; küflü ve bozuk yemlerin yenilmesinden ileri gelen hastalıklarda, organik fosforlular ve çeşitli kimyasallarla zehirlenmelerde, yılan ve böcek sokmaları sonucu oluşan zehirlenme durumlarında destekleyici olarak kullanılır.

Calject 50