tanım

Farmakolojik özellikler
Closantel, salicilanid grubundan türetilmiş sentetik bir ilaçtır. Clozantel'in spesifik antiparazitik etkisine, parazitlerin enerji metabolizmasını sonraki ölümleriyle değiştiren elektron transfer sürecinin inhibisyonu ve durdurulması neden olur.
Endikasyonları
Brontel-% 10 , çeşitli lokalizasyondaki ekto- ve endoparazitlerin neden olduğu sığır , koyun, keçi, köpeklerdeki bir dizi paraziter hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır .
Hayvanların işlenmesi, evrelemeden sonra ve ilkbaharda meradan önce gerçekleştirilir; hipodermatozise karşı - gadfly yazının bitiminden hemen sonra veya nodüllerin tespitinde - ilkbaharda.
İlaç bölünmüş dozlarda sadece bir bölgede subkutan olarak uygulanır. Kas içi uygulamaya sadece sığırlarda izin verilir.

Brontel 200ml