Farmakolojik (biyolojik) özellikler ve etkiler
İlacın bir parçası olan Albendazol, geniş bir antelmintik etki spektrumuna sahiptir, yetişkinlere ve nematodların ve cestodların yanı sıra olgun trematodlara karşı aktiftir. Ovokidal bir etkiye sahip olup, helmint yumurtaları tarafından mera enfeksiyonunun azaltılmasını sağlar.
Albendazolün etki mekanizması, glikoz taşınması ve mikrotubular fonksiyon süreçlerinde bir bozulma, helmintlerde fumarat redüktaz aktivitesinde bir azalma, felç ve helmintlerin ölümüne neden olan hücre zarlarının geçirgenliğinin ve kas innervasyonunun ihlalidir.
İlacın oral uygulaması ile albendazol sindirim sisteminden emilir ve organlara ve dokulara nüfuz eder; esas olarak idrar ve safra değişmeden ve metabolitler şeklinde atılır.
Vücuda maruz kalma derecesine göre,% 10 Albendazole orta derecede tehlikeli maddeleri ifade eder (GOST 12.1.007-76'ya göre tehlike sınıfı 3); önerilen dozlarda, hayvanlar tarafından iyi tolere edilir, hepatotoksik ve duyarlılaştırıcı etkileri yoktur.

İlacın kullanım endikasyonları ALBENDAZOL% 10
Sığır ve küçük sığırların
çiğnemesi için terapötik ve profilaktik bir amaç ile: - nematodozlar;
- trematodozlar;
- cestodozlar.

Albendazol% 10 1l