Farmakolojik özellikler:
Albendazol süspansiyonu geniş bir antelmintik etki spektrumuna sahiptir, yetişkinlere ve nematodların, trematodların yanı sıra imago cestodlarının larvalarına karşı aktiftir; ovocidal etkiye sahip olan otlakların helmint yumurtaları ile enfeksiyonunu azaltır.

Kullanım endikasyonları:
Terapötik ve profilaktik amaçlar için sığır, keçi ve koyun için% 2.5 Albendazol süspansiyonu ve nematodoz, trematodoz ve cestodoz içeren sığırlar için% 10 albendazol süspansiyonu reçete edilir. bunostomiyaz, kooperiosis, hematoz, nematodiroz, özofagostomiyaz, ostertagiosis, strongyloidosis, trichostrongiasis, tuhafiyoz, dikotuüloz, protostronjiloz, mulleroz, moniezyoz, avitelliosis, kitisilloz,

Albendazol% 10 100ml