Kompozisyon ve farmakolojik özellikleri. 
Aktif bir bileşen olarak albendazol içerir. İlacın etki mekanizması, karbonhidrat metabolizmasının ve helmintlerin mikrotubüler fonksiyonunun ihlalidir, bu da ölümlerine ve hayvanın vücudundan atılmasına yol açar. Cinsel olarak olgunlaşmış ve olgunlaşmamış nematodlara ve cestodlara ve ayrıca cinsel olarak olgunlaşmış trematodlara karşı aktiftir. Ovokidal bir etkiye sahip olup, mera helmintlerinin enfeksiyonunu azaltır.

Kullanım endikasyonları. 
Gastrointestinal nematodozlar (haemonchiasis, bunostomiasis, özofagostomiasis, nematodiroz, ostertagiasis, neoaskariosis, tuhafiyoz, kooperiosis, strongiloidozis, trikhostronjiyazis, stornygliosis, parakariosis, hemtositozositozositozistozositozis,
pulmoner nematodozlar (dikotokaüloz, protostrongilosis, mullerosis, sistokauliasis, neostrongilosis, metastrongilosis);
cestodozlar (moniesiosis, avitellinoz, tizaniasiosis, kaz ve ördeklerin hmenolepidozu, kazların drepanidotenyozu);
trematodozlar (fasioliyaz, dikroselyoz, paramphistomidoz).

Alben qranula 1kg